Hakim Vali’yi Düzeltti: “Kararın Hukuksuz” Grup Yorum 28 Haziran’da Bakırköy’de

Grup Yorum’a Vali yasaklarından ilki olan İstanbul Bakırköy Meydanı’ndaki konserinin önündeki engel kalktı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından İstanbul 4. İdari Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrasında mahkeme, valiliğin yasak kararına dair uygulamanın yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararı sonrası Grup Yorum’un Bakırköy Meydanı’ndaki konseri önünde hukuki bir engel kalmadı. Şimdi gözler Ankara’da…

İstanbul Valiliği “toplumun bazı kesimleri tarafından tepki toplayabilir” gerekçesiyle Grup Yorum’un kuruluşunun 30. Yılında vereceği ücretsiz halk konserine yasak koymuştu.

Valiliğin konserin yaratacağı etkiden korktuğunu belirten Halkın Hukuk Bürosu temsilcisi, “İstanbul Valisinin bu kararına karşı Büromuzca İstanbul 4. İdare Mahkemesinde daha açılmıştır. Açtığımız bu davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.Mahkeme valiliğin keyfi tutumunu tescil etti” ifadelerini kullandı.

Hakim Bey’den Vali Bey’e: “Karar Hukuka Aykırı”

Mahkeme ise kararında Grup Yorum konserinin valilik tarafından yasaklanmasının “hukuka aykırı” olduğunu vurguladı. Valiliğin konser sırasında suç işleneceğine dair açık tehlikeler hakkında somut bilgi ya da belge sunmadığını belirten mahkeme, “5442 sayılı kanun valiliğe temel hak ve özgürlükleri sınırlarken kanuni bir dayanağı olması gerektiğini belirtmiştir” ifadelerini kullandı. Mahkeme ayrıca yasağın “telafisi güç zararlara neden olabileceğini” belirtti.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

Mahkememizin 25.06.2015 tarihli ara kararı ile davarı idareden uyuşmazlık konusu mitingin, toplumun tepkisine yok açarak infial uyandırabileceği, kitlesel/toplumsal tepki ve provakatif eylemlere mahal verebileceği şeklindeki duyumların neler olduğu, suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike var ise bunun somut mevcut olup olmadığı hususlarının sorulmasına söz konusu duyumlar ile açık ve yakın tehlike var ise bunun somut bilgi ve belgelerle açıkça ortaya konulmasının istenildiği davalı idarenin 26.06.2015 havale tarihli savunma dilekçesi ve eklerinde ise ara kararımızda sorulan ve istenilen hususlara ilişkin somut bilgi-belge sunulmadığı görülmüştür.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu’nda, davacı idare tarafından düzenlenecek halka açık toplantı, gösteri ve benzeri faaliyetlerin bütünüyle düzenlenmesinin engellenmesine, uygun görülmemesine veya yasaklanmasına dayanak alınabilecek bir kural bulunmamaktadır.

Ayrıca devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale etmeme negatif yükümlülüğü ile birlikte, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün sağlıklı yapılması için gerekli tedbirleri alma pozitif yükümlülüğü de ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme ayrıca, 5442 sayılı kanun valiliğe temel hak ve özgürlükleri sınırlarken kanuni bir dayanağı olması gerektiğini belirtmiştir. Yukarıda yazdığımız gerekçelerle Valiliğin verdiği kararı hukuka aykırı bulmuştur. Valilik kararının hukuka aykırı bulunması ve telafisi güç zararlarına neden olabileceği sonucuna varıldığından yürütmeyi durdurma kararını vermiştir.

“Yüzbinlere Konser Verdik Bir Kişinin Bile Burnu Kanamadı”

GrupYorum-YasakProtestosu_01(20150626)Ankara ve İstanbul valilikleri tarafından getirilen konser yasağı sonrasında gerçekleştirilen oturma eyleminde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek şunları söylemişti: “İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Adana’da ve Dersim’de yasal miting alanlarında konserler yapmak istedik. Adana’da tarihin en büyük konserini yaptık. Geçen hafta İzmir’de, en büyük meydanında, Gündoğdu Meydanı’nda tam 700 bin kişiyle bir konser gerçekleştirdik. Bu konserlerin hiç birinde bir kişinin bile burnu kanamadı. Tek bir kavga, tek bir provokasyon olmadı. 28 Haziran’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapmak istediğimiz ve 5 Temmuz’da Ankara’da yapmak istediğimiz konserler her iki ilin valiliği tarafından yasaklandı. Diyorlar ki, bu konser olursa toplumda nefret ve kin ortaya çıkacak. Adana’da, İzmir’de, İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda, Kartal’da çıkmayan kaos nasıl olacak da Bakırköy’de, Ankara’da ortaya çıkacak. Bunların hepsi birer bahane. İstanbul Valisi ideolojik davranıp kendi siyasi görüşlerine sığmayan grubumuzu susturmak istiyor. Sonuç olarak her iki vali de bir Anayasa suçu işliyor.

– VU/İnadına Haber / 26 Haziran 2015 Cuma –

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:15:44+00:00 26 Haziran 2015|