İnsan Hakları Konferansı: Biraz Daha Umut…

İnsan Hakları Araştırmaları Ağı, iki senedir düzenlediği “Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı” ile Türkiye’deki İnsan Hakları gündemini tartışıyor. Ankara’da yapılacak üçüncü konferans ile topluluk, tüm insan hakları ihlallerine rağmen konunun hâlâ umut vadettiğini, bu konuda mücadele edenlerin hâlâ var olduğunu gösteriyor. 

Daha önce 2012 – 2013 ve 2013 – 2014 yıllarında iki konferans düzenleyen İnsan Hakları Araştırmaları Ağı, bu sene üçüncüsünü 11 – 13 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri konferansta, 2014 – 2015 yıllarında yaşananları konuşacak, ortak bir bilgi ve düşünce havuzu oluşturmaya çalışacak. Atölye sunumları ile bazı tematik oturumlarda belli sorulara cevap, sorunlara çözüm arayacak.

Tebliğ çağrısında, bu sene ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan insan hakkı ihlalleri meselelerine odaklanacaklarını belirten İnsan Hakları Araştırmaları Ağı, bu konulardan bazılarını şöyle açıkladı;

Konferansta, polisin yetkilerini genişleten ve hak ihlallerini arttıracağı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştirilen ‘İç Güvenlik Yasası’ paketi konuşulacak. Bu konuda tam da parlamento görüşmeleri sırasında yapılan ve tepkilerin konuşulduğu Özgür Meclis’i sitemizden duyurmuştuk. İç Güvenlik Paketi ile birlikte hızla artan ve birçoğu gündem olan toplumsal özgürlüğe aykırı müdahaleler, erişim yasakları, devlet yetkililerine hakaretten yargılamalar, buna karşılık kamu görevlilerine yönelik cezasızlık sorunu gündem maddelerinden biri. Ayrıca adil yargılama süreçleri de konferans gündeminde.

“Bu iki yılda yaşanan sayısız işçi cinayeti yaşam hakkı ihlalleri de konferans konularından. Özellikle Soma, Ermenek ve Torunlar İnşaat vakaları üzerinden iş güvenliği politikaları tartışılacak.

Cezaevlerindeki, insan haklarına sığmayan ve özellikle çocukların karşılaştığı, fakat LGBTİ bireyleri, engelli, hasta tutsakları ve diğer dezavantajlı kişileri de ağır şekilde etkileyen hak ihlalleri konferans tarafından gündeme alınmış durumda.

Ortadoğu’da yaşanan savaşlar neticesinde yaşanan göçler ve mültecilerin Türkiye’de sınırlama odaklı göç politikalarından nasıl etkilendiği, dünyada ise yine doğru politikalar izlenmemesiyle Ege ve Akdeniz’in sığınmacılara mezar olması konuşulacak.

Özgecan Aslan cinayeti ile ülke gündemine yerleşen ve sanki daha önce ve sonra hiç yokmuş varsayılan kadın karşı şiddet suçları gündemde yer alacak.

Kürt Politikaları Sorunu’na ilişkin olarak, hukukî güvenceden yoksun, şeffaf ilerlemeyen ve son dönemde sekteye uğrayan Barış Süreci tartışılacak.

Kentsel dönüşüm adı altında sokak sokak soylulaştırma projesi devam ederken, çevre ihlalleri ve sosyal haklar üzerinden kent hakkı tartışılacak.”

Konferansın nihai başlıklarının başvuruda bulunacak kişilerden gelecek tebliğ önerileriyle şekilleneceği belirtilirken; önem sıralaması yapmadan, insan hakları ihlallerini ve hak mücadelelerinin uzun süreçlerini, birbirleri ile bağıntılarının ortaya koyulması hedefleniyor, umut etme olanakları araştırılıyor.

Ayrıca atölye çalışmaları ile belli bir konunun farklı bakış açılarından/disiplinlerden derinlemesine tartışılması amaçlanıyor.

Konferansa başvurular 20 Eylül 2015 tarihine kadar www.insanhaklarigundemi.net web sitesindeki başvuru bölümünden yapılabiliyor. Siteden tebliğ önerileri, başvurular, geçmiş konferanslar gibi detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Gök Taner | İnadına Haber

Print Friendly, PDF & Email
2015-07-30T14:46:25+00:00 30 Temmuz 2015|

Leave A Comment