Geçmişten Bir Hırsızlık Hikayesi: ‘Varlık Vergisi’nin İzleri Hala Duruyor

Türkiye’de despotizm hiçbir zaman tepeden inmedi veya iktidarlar bir anda keşfetmedi. Zaman içerisinde artık ustalık dönemine girildiği gerçeği yadsınamaz bir şekilde karşımızda dursa da, temelleri Cumhuriyet devrimlerinin hemen ardından, 1940’larda ülke yönetiminde miliyetçi muhafazakar görüşe sahip kesimlerin baskın hale gelmesiyle birlikte  atılan ve ülkede azınlık adı altında anılsa da zamanın Türkiye’sinin nüfusunun önemli bir kısmını oluşturarak ekonomisine yön veren gayrımüslim halklara uygulanan baskı politikalarının en görünür örneklerinden birisi de 1942 yılnda uygulamaya konan ‘Varlık Vergisi‘ idi.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişiminden Mahmut Konuk ile HDK Halklar ve İnançlar Meclisinden Kemal Mükremin Barut, 10 Kasım 2015 Salı günü saat 11:30’da Ankara Kızılay’da Zafer Çarşısının karşısında buluşup ellerinde, üzerinde “VARLIK VERGİSİ MÜKELLEFİ AŞKALE YOLCUSU” yazılı tahta bavullarla Maliye Bakanlığı’na kadar yürüdü. Uğurlama sırasında yürüyüşçülere birer demet kır Çiçeği veren İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan “Umarım bu yürüyüşünüz Varlık Vergisi vb. uygulamalarla bu topraklarda yaşayan Gayrimüslim Halklara yapılan haksızlıklar konusunda bir farkındalık yaratır ve bu haksızlıkların telafisi ve ortadan kaldırılması için bir vesile olur” şeklinde konuştu.

20151110_VarlikVergisiEylemi@Kizilay(RecepKilic)_02a

Maliye Bakanlığı önüne geldiklerinde yürüyüşçülerden Mahmut Konuk şu açıklamayı yaptı: “Bugünkü eylemimizin amacı 11 Kasım 1942 tarihinde çıkarılıp uygulamaya konulan Varlık Vergisi pratiğini protesto etmek ve bu konuda bir farkındalık yaratmak. Varlık Vergisi Kanunuyla Ermenilere %232, Yahudilere %179, Rumlara %156, Müslümanlara ise %4,49 oranında vergi uygulandığını, bu uygulama sonucunda da bu topraklarda yaşayan Gayrimüslim Halkların 1915 Ermeni Soykırımından sonra ellerinde kalan son mallarına da el konulmuş, bütün mal varlıklarına el konulması yetmediği gibi belirlenen vergi borçlarının kalanını ödemeleri için de kışın Erzurum’un Aşkale İlçesindeki Kop Dağı’na, yazın da Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine, çalışma kamlarında taş kırmaya mahkûm edilmişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen gelirin yarısına da -vergi borçlarına mahsuben- el konulmuştur. 1944 yılında dünya kamuoyunun tepkisi üzerine Maliye Bakanlığı, kalan vergi alacaklarını tahsil etmekten vazgeçtiğini belirterek uygulamayı sona erdirmiştir.
Bu günkü eylemimiz bir farkındalık yaratma amaçlıdır. Ancak önümüzdeki süreçte bu konuyu daha güçlü bir şekilde gündeme getirip bu haksız uygulamanın telafi edilmesi için çaba harcayacağız.
Biz Maliye Bakanlığından o gün el koydukları mal varlıklarını faizleriyle birlikte hak sahiplerine, o uygulamanın mağdurlarının yasal varislerine iade etmesini talep ediyoruz..

Eylem açıklamanın ardından sona erdi.

– VU/İnadına Haber / 11 Kasım 2015 Çarşamba –

Fotoğraflar: Recep Kılıç

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:14:36+00:00 11 Kasım 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.