HDP ‘Eşitlik’ ve ‘Serbestlik’ İhlaline Dayanarak Seçimin İptalini İstedi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, seçimlerin iptal edilmesine yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptıklarını bildirdi.

Beştaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından itirazlarının çoğunun reddedildiğini, Mersin’de 30, Tunceli’de 168 oyla milletvekilliği kaybettiklerini belirtti.

Seçimin gayrimeşru olduğunu öne süren Beştaş, “YSK kesim sonuçlarını açıkladı. Biz dün itibariyle, olağanüstü başvuru süresinin son gününde seçimlerin adil, demokratik, dürüstlük ve eşit rekabet koşullarında yapılmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini istedik” dedi.

Beştaş, iptal isteminin gerekçelerini, “basının baskı altında olması“, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumu nedeniyle dürüstlük ilkesinin ihlal edilmesi“, “HDP’ye yönelik saldırılar” ve “seçmenlerin korkutulması” başlıkları altında sıraladıklarını söyledi.

Partilerine her gün farklı cezaevlerinden şikayetler geldiğini de anlatan Beştaş, Osmaniye Cezaevi, Rize L Tipi Kapalı Cezaevi, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde hak ihlalleri yaşandığını savundu.

Yapılan başvurunun detayları şu şekilde:

‘Seçimler Eşitlik ve Serbestlik İlkesi Doğrultusunda Yapılamadığından Meşru Kabul Edilemez’

HDP, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 2’nci maddesine dayanarak seçimlerin ‘serbestlik’ ve ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğu için ‘meşru’ olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunulduğu belirtilen dilekçede “1 Kasım 2015 günü gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bu ilkeye aykırı bir dizi iş ve işlem gerçekleşmiştir. Seçimin tarafı olmayan Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümeti eliyle partimizin aleyhine bir kampanya yürütülmüş, bu amaçla kamu kaynakları sınırsızca kullanılmış, basın yayın organları ancak darbe dönemlerinde görülebilecek biçimde zapturapt altına alınmış, seçmenler korkutulup yıldırılarak seçimlere gitmesi engellenmiş, bunun yanında partimize yönelik yüzlerce saldırı nedeniyle partimiz miting ve propaganda yapamaz hale getirilmek istenmiştir” denildi.

Dilekçede, 1 Kasım seçimlerinin dürüstlük ilkelerine aykırı gerçekleştiği, Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümetinin ‘büyük bir seçim yolsuzluğuna’ imza attığı iddia edildi.

Ayrıca Hükümete/İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten vali, kaymakam, jandarma komutanları ile emniyet müdürleri il ve ilçe seçim kurullarını yanlış bilgilerle yönlendirmeye ve etki altına almaya çalışmış, sandıkların birleştirilmesi için bir dizi girişimde bulunmuştur. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bu girişime geçit vermemiştir” şeklinde devam eden dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Partimiz, yukarıda başlıkları açıklanan gerekçelerle 1 Kasım 2015 günü gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin “serbestlik” ve “eşitlik” ilkelerine aykırı gerçekleştiğine, dolayısıyla meşru olmadığına, Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümetinin büyük bir seçim yolsuzluğuna imza attığına inanmaktadır. Partimiz bu kapsamda ve tarihe not düşülmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmaya ve seçimin iptalini istemeye karar vermiştir.

Cumhurbaşkanı VE Seçim Hükümeti Dört Başlık Altındaki Yolsuzlukları

Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümetinin dürüstlük ilkelerine aykırı davranışları ile bu kapsamda yaptıkları yolsuzluk dört başlık altına yüksek kurulun takdirine sunulacaktır. Bunlar;

  • Basın yayın organlarının zapturapt altına alınması ve yayın ihlalleri,
  • Cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine aykırı davranışları ile dürüstlük ilkesinin ihlali,
  • Partimize yönelik saldırılar ve şiddet eylemleri,
  • Partimizin yüksek oy aldığı yerleşim yerlerinde seçmenlerin korkutularak oy kullanmalarının engellenmesidir.

Partimiz, yukarıda başlıkları açıklanan gerekçelerle 1 Kasım 2015 günü gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin “serbestlik” ve “eşitlik” ilkelerine aykırı gerçekleştiğine, dolayısıyla meşru olmadığına, Cumhurbaşkanı ve Seçim Hükümetinin büyük bir seçim yolsuzluğuna imza attığına inanmaktadır.

298 sayılı Yasanın 2 nci maddesine aykırı olarak gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin, aynı Yasanın 130 uncu maddesi uyarınca yaptığımız bu olağanüstü başvuru üzerine Yüksek Seçim Kurulunca iptaline karar verilmesini dileriz.

İlgili Yasa Hükümleri:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 2’nci maddesi uyarınca “Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre” yapılacaktır. 130 uncu maddesi uyarınca; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle itiraz edebilecektir.

– VU/İnadına Haber / 16 Kasım 2015 Pazartesi –

Print Friendly, PDF & Email
2015-11-16T15:42:05+00:00 16 Kasım 2015|

Leave A Comment