Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Konferansı: “Kadın Cinayetleri Önlenebilir”

“Kadın Cinayetleri Önlenebilir” kampanyasının ilk adımı olan “Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Konferansı” 27-28 Kasım tarihlerinde, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde yapılıyor. Konferansta 2009-2013 yıllarını kapsayan ‘Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması’nın sonuçlarının ve kadın cinayetleriyle mücadele deneyimlerinin paylaşılıyor, ‘Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı’ oluşturuluyor, kampanya çerçevesinde hazırlanan ‘Kadın Cinayetlerini Haberleştirme Kılavuzu’ medyanın dikkatine sunuluyor.

Filmmor Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği konferansta, 2014 – 2015 yıllarında Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver ile birlikte beş kişilik bir ekibin yürüttüğü, 2009-2013 yılları arasında Ankara, Adana, İzmir, Trabzon, Van, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan, kadın cinayetleri saha çalışmasının bulguları, veri analizi, dava ve medya analizini içeren araştırma sonuçları paylaşıldı.
12311221_946032928799482_1128298506827197972_n
Konferansın ilk gününün ilk oturumunda Hülya Uğur Tanrıöver, İdil Engindeniz, Gülsün Güvenli, Melek Özman ve Özlem Danacı Yüce, Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması ve Kadın Cinayetleri Eylem Planı’nı aktardı. Araştırma kadın cinayetlerinin, toplumun, kurumların ve devletin birlikte kadın-erkek eşitliğini reddi ve cinsiyetçiliğin doğurduğu, politik cinayetler olduğunu ortaya koyuyor.

Katil Belli                            
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 2009-2013 yılları arasında 949 kadın cinayeti işlendi
CUzrPMfWoAAWRq3
Araştırma gösteriyor ki, öldürülen kadınların %90’ı, yani neredeyse tamamı, kocası, nişanlısı, sevgilisi; eski kocası/nişanlısı/sevgilisi ya da babası, oğlu ve diğer erkek akrabaları, yani en yakınındaki erkekler tarafından katledilmiş. Her iki kadından birinin katili koca. Ev içi şiddetin şiddet olarak görülmediği, şiddetten kurtulmak/korunmak isteyen kadınlara önerilen çözümün “evine dön” şeklinde olduğu politikaların bu cinayetleri teşvik ettiği açık.

Araştırma öldürülen her beş kadından birinin sokakta veya kamuya açık alanda katledildiğini de ortaya çıkardı. Yani evinde, sokakta, koruma altında, devletin gözetiminde; yani her yerde kadınlar katlediliyor.

CUzr-FJXIAAYBM1   CUzruXMUcAAwgD0

Araştırma kadın cinayetlerinin, kadınlar üzerinde hakları olduğunu iddia eden, en yakınlarındaki erkekler tarafından, bu erkeklere ve baskıya karşı duran kadınlara karşı işlendiğini bir kez daha ortaya koydu. Her iki katilden/cinayetten birinin “bahanesi” ayrılma, reddedilme, kıskançlık. Bir kadın cinayeti davası hakiminin de dediği gibi; erkekler kadınları aşırı sevgiden öldürüyor.

CUzsO0PXIAAklNR   CUzso5QXIAA0Ocx

Kadın Cinayetlerinde Medyanın Rolü

Günün ikinci oturumunda ise Çiçek Tahaoğlu, Emel Armutçu, Feyza Akınerdem, Göksel Göksu ve Sibel Yükler’in katlımıyla, kadın cinayetlerinin nasıl haberleştirildiği ve nasıl olması gerektiği tartışıldı. Kadın katillerinin cezalarını hafifletmek için başvurdukları yolları, cinayetleri “meşrulaştırarak” haberleştiren medyadan esinlenmelerini, cinayetleri hesaplayarak işlediklerini gösteren araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kadın Cinayetleri Haberleştirme Kılavuzu” da konferansta paylaşıldı.

Kadın Cinayetleri Önlenebilir

28 Kasım Cumartesi günü ise “Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Mücadele Deneyim, Stratejileri”, “Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi için Siyasal Yaklaşım, Mekanizmalar” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Ve Kapanış Forumu ile “Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı” ele alınacak.

Konferansın sonucunda, devletin, kurumların ve toplumun açık/örtülü onayıyla gerçekleşen ve cinayeti işleyen erkeklere uygulanan ceza indirimleri ile göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önlemek üzere bir eylem planı önerilecek ve tartışmaya açılacak, son halini alacak.

“Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı”nı hazırlayanlar: Filmmor Kadın Kooperatifi, Van Kadın Derneği, Ceren Kadın Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, KAMER Vakfı, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu.

Konferans ile başlayacak “Kadın Cinayetleri Önlenebilir “kampanyası ile tüm merkezi ve yerel yönetimler, medya ve kamuoyu, kadın cinayetlerini önlemek üzere harekete geçmeye, Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı’nı hayata geçirmeye çağrılacak.

#KadınCinayetleriÖnlenebilir

12240021_942740329128742_2308426428379817190_n

Kaynak: filmmor.org, Fotoğraf: @filmmor_

Banu Kepenek | İnadına Haber | 28 Kasım 2015

 

 

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:13:18+00:00 28 Kasım 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.